تبلیغات

نحوه دانلود رایگان

(تا باز شدن عکس ها کمی صبر کنید)

برای دانلود رایگان طبق تصاویر و توضیحات زیر عمل کنید

بتدا بر روی دانلود که در صفحه سایت وجود دارد کلیک کنید,بعد از باز شدن صفحه جدید طبق تصاویر زیر عمل کنید)

بعد ازباز شدن سایت برروی گزینه یfree downloadکلیک کنید

و گزینه ی create download linkکیک کنید

بر روی گزینه ی download nowکلیک کنید

هر سوالی بود در نظرات بپرسید در خدمتم